top of page

Tieteestä

Maapallo on pitkään ollut kaksinaisuuden tyyssija, jossa vastakkainasettelu mahdollistaa koko kokemuksen. Tieteestä puhuttaessa on hyvä muistaa että sekin on tietysti mielipide, globaalisti katsottuna pieni joukko ihmisiä 1800 -luvulla nimitti oman näkökantansa viralliseksi.

Länsimaissa usein kutsutaankin idän oppeja enemmän "huuhaaksi" ja idässä puolestaan katsotaan että länsimainen näkökanta on suppea ja materialistinen. Globaalisti katsottuna voidaankin siis sanoa että ihmiskunnan mielestä tiede on huuhaata tai siis toisin sanoen huuhaa on tiedettä ? Näin tietysti todella onkin.

Länsimainen tieteemme ei vielä osaa selittää esimerkiksi vuorovaikutusvoimien kuten gravitaation tai magnetismin syytä tai aineen perusluonnetta, kun taas metafysiikka tai "huuhaa" vastaa niihin kysymyksiin. Molemmat uskomukset ovatkin erottamattomia ja oikeassa. <3.

Recent Posts
Archive
bottom of page