top of page

Värähtelyä

Kaiken fyysisessä todellisuudessamme keskenään vuorovaikutuksessa olevan täytyy olla värähtelyltään yhteensopivaa. Kaikella tuolla energialla on oma taajuusjakaumansa. Niinpä voimme käyttää esimerkiksi ääniä tai kristalleja parantamiseen. Vaikkapa sitriinin ja masennuksen värähtelyt eivät ole yhteensopivia, joten jomman kumman täytyy lähteä tai adaptoitua. Energiahoitaja voi myös omalla korkealla värähtelyllään ja korkeavärähteisillä ajatuksillaan nostaa henkilön värähtelyä. Energiaa käytettäessä on tärkeää ymmärtää kuinka sen taajuusjakauma palvelee haluttua tarkoitusta.

Ehkäpä alin ihmisten tuntema värähtelytaajuus maapallolla on voimattomuus. Kun koemme alhaista värähtelyä, voimme aina valita tekevämme jotain mikä saa miellemme paremmaksi jolloin värähtelymme nousee ja koemme jälleen siihen yhteensopivia positiivisia asioita. <3

Recent Posts
Archive
bottom of page