top of page

Tiedettä

Olen aina ollut kiinnostunut erilaisista energioista ja niiden spektristä. On hyvin mielenkiintoista tutkia kuinka määrittämämme atomit pakkautuvat erilaisiin hilarakenteisiin kiinteäksi materiaaliksi tai kuinka värähtelyltään korkeampi ja tiheydeltään alhaisempi muodostelma molekyylejä voidaan pitää plasmana. Tai kuinka atomi koostuu liikkeessä olevista hiukkasista jotka miehittävät tilan josta fyysisesti tarkasteltuna noin 99% on tyhjää ja kuinka siinä liikkuvien hiukkasten, kuten myös planeetojen tai universuminen käyttäytymistä ohjailevat alhaisemman tiheyden omaavat energiat. Yhtä mielenkiintoista on tutkia energioita kuten tunne tai ihmisen aura ja energiaspektri. Ja kuinka esimerkiksi ajatusenergia ilmenee fyysisessä todellisuudessa, kehossa tai materiana. <3

Recent Posts
Archive
bottom of page