top of page

Mitä on energia ?

Kuten fysiikasta tiedämme, kaikki on liikkeessä olevaa energiaa tai värähtelyä, myös kiinteä materiaali. Kun katsomme elektronimikroskoopilla otettua kuvaa atomista näemme kuvion joka näyttää kiinteän pallon pinnalta mutta on liikkeessä olevan energian, värähtelevien atomin elektronien ja mittalaitteen elektronien vuorovaikutuksesta ohjelmistossa muodostettu stattiinen pinta. Näin kuvattu atomi itsessään on 99.99% tyhjää tilaa, jos sen ydin neutroneineen ja protoneineen olisi golfpallon kokoinen niin se atomin pinta jonka elektronimikroskooppi muodostaa olisi noin jalkapallokentän kokoinen. Koko komeuden pitää kasassa ja jatkuvassa liikkeessä älykäs energia. Itse pieneltä vaikuttava ydin koostuu puolestaan pienemmistä partikkeleleista jotka muodostavat oman universumin omine lainalaisuuksineen.


Myöskään esimerkiksi energiahoito ei ole abstrakti toimenpide vaan siinä uudelleen järjestellään energioita, monesti vaikkapa ajatusmuodossa olevan energian tai äänienergian avulla. Usein ns. näkymättömille energioille annetaan myös nimiä, kuten deeksha tms., tai arvotetaan ehkä yleisesti että ihmisellä on "hyvä energia" jos hän ilmentää postiivisuutta. Henkisille tai intuitiivisille ihmisille riittää usein pelkkä tunne siitä millaista energia on. Esimerkiksi deekshalle toinen kuvaava nimi voisi olla vaikkapa aurinkoenergia. Sillä ei tarkoiteta photonien tai sähkömagneettisen säteilyn spektriä jonka aurinko emittoi vaan sen näennäistä luonnetta. Maanpäälisessä todellisuudssa energia ilmenee lopulta fyysisellä tasolla ja on vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa.


Jos haemme muutosta omaan elämäntilanteeseemme meidän kannattaa ensisijaisesti katsoa erilaisten tietoisuuden laajentamistekniikoiden puoleen. Se on nimittäin me itse joka muuttaa elämämme oman tietoisuutemme valossa eikä mikään ulkopuolinen energia. Tietysti oman energeettisen spektrimme tarkastelu ja päivittäminen on myös hyödyllistä jotta toimisimme yhteisen edun hyväksi. Esimerkiksi ns. uuden ajan indigo- ja kristallienergiaa kantavien lasten tietoisuus kattaa intuitiivisesti ympäristön vaikutuksen heidän järjestelmäänsä ja he eivät ns. energiahoitoja tarvitse, vaikka usein aikuisista siltä tuntuukin. <3


Recent Posts
Archive
bottom of page