top of page

Päämääristä

Vaikka negatiiviseksi luokittelemiemme energioiden ei anneta tällä hetkellä inkarnoitua fyysiseen ihmiskehoon, niin monien vielä maan päällä vaikuttavien, luojan yksilöityneiden osien tavoitteena on hallita muita luomalla pelkoa ympäristöönsä. Usein kuitenkin esimerkiksi sotiin tai riitoihin osallistuvat myös monet perusenergialtaan positiiviset yksilöt. Tällöin yksilöt kantavat esimerkiksi kasvuympäristöstä kopioituja pelkoja, ajatuksia ja uskomuksia joita fyysinen ilmentymä ja kokemus, vaikkapa sota tai riita täydellisesti peilaa ja ilmentää. Uhrit ovat tietysti sotakokemuksen luojia aivan yhtä paljon kuin hyökkääjätkin.


Olemme pitkään olleet erossa henkisestä luonteestamme ja emme usein huomaa ns. synkroonisuutta elämässämme vaan ajattelemme että elämä on vain sarja tapahtumia. Olemme kuitenkin myös sen luojia ja ihmiskokemus onkin syy ja seuraus. Koetun kärsimyksen, kuten muidenkin kokemusten taustalla on se että ihmiset uskovat omia ajatuksiaan. Mitä ikinä teemmekin on tärkeää että asetamme päämääräksemme olla paras ja positiivisin versio itsestämme, jos siis parhaita kokemuksia haluamme todellisuuteemme ilmentää ? <3


Recent Posts
Archive
bottom of page