top of page

Tietoisuuden kehitystä

Tietoisuutemme sijaitsee energiakehoissamme jotka ovat olleet viime vuosikymmeninä hyvin voimakkaan kehityksen alla. Muutoksia on tapahtunut hyvin monella tasolla ja lapsilla ilmenevät, uudet energeettiset rakenteet vastaavatkin laajentuneeseen tietoisuuteen eli tarpeeseen saavuttaa kokonaisvaltainen tasapaino sekä vapauden tunne.

Uusissa energiarakenteissa ei ole esimerkiksi niin sanottuja chakroja tai energiakeskuksia jotka saivat henkilöt helposti kokemaan vaikkapa seksiin, rahaan, työhön ja henkisyyteen liittyviä asioita toisistaan erillisinä. Myös sitoumus kollektiiviseen energiaan jonka mukana yksilö oli sopinut kehittyvänsä hitaasti ja ennalta suunnitellusti koko inkarnaation on uusissa energiarakenteissa purettu.

Kehitys näkyy myös mielen ja kehon tasolla. Vanhat, perityt käyttäytymismallit eivät päde eikä yhtä oikeaa tapaa elää ole. Se että eläisimme mielemme ja tunteidemme tai kehomme maailmassa ja jättäisimme huomioitta henkiset impulssit, eli sen miltä meistä todella tuntuu, ei enää palvele kiihtynyttä kehityksen tarvetta. Oleellinen osa uusia tietoisuuden rakenteita on myös se että materiaa ja henkisyyttä ei koeta toisistaan erillisinä asioina. <3

Recent Posts
Archive
bottom of page