top of page

Luomistyö

Kokemamme todellisuuden mahdollistaa fotoni. Voimme havaita sen partikkeli- tai aaltoluonteisen ilmentymisen, mutta emme molempia yhtäaikaa. ilmiötä kutsutaan aalto-partikkeli dualismiksi ja tilan näennäistä muunnostaa kuvataan Schrödingerin yhtälöllä. Max Born sai Nobelin palkinnon siitä että hän kuvasi kuinka niin sanotut partikkelit ovat olemassa ainoastaan todennäköisyysfunktioina, ja ilmenevät todellisuudessamme vain jos niitä tietoisesti havaitaan. Hahmotamme aikaa lineaarisena ja sanomme että fotoni liikkuisikin valon nopeudella. Mittaamme nopeutta siten että havaitsemme kuljetun matkan ja siihen käytetyn ajan. Albert Einsteinin suhteellisuusteorian mukaan kuitenkin valon nopudella liikuttaessa aika häviää, eli myös mitattava nopeus häviää. Suhteellisuusperiaatteen näkökulmasta tarkasteltuna on siis niin että photoni ei liiku, mutta on olemassa potentiaalina paikassa, jossa se ilmenee vain tietoisesti sitä havaittaessa. Kvanttiteorian mukaan tulevaisuuden mittaukset vaikuttavatkin partikkelin historiaan. Olemme siis samanaikaisesti oman todellisuuteemme luoja ja kokija. Esimerkin avulla tarkasteltuna ilmiötä kuvastaa vaikkapa niin sanottu "double split experiment".

Maapallo on luomisen keskus jossa kirjaimellisesti mikä tahansa on mahdollista jos yksilöllä on riittävä tietoisuus, mielikuvitusta ja kykyjä. Luo oma todellisuutesi. <3.

Recent Posts
Archive
bottom of page