top of page

Ryhmän dynamiikkaa

Meidän rationaaliseen arvostelukykyymme ja päätöksentekoomme vaikuttaa oman taustamme lisäksi ryhmä jossa vaikutamme. Vaikutus on tietysti positiivinen jos ryhmä auttaa meitä pääsemään yli omista ennakkoluuloistamme. Hierarkisissa yhteisöissä haasteena on kuitenkin se että pieni ryhmä, tai jopa yksittäinen auktoriteetti hahmo voi saada koko joukon toimimaan omien joskus piilotettujen tai tiedostamattomien intressiensä mukaisesti.

Hyvä esimerkki mukautumisesta on psykologi Solomon Aschin koe jossa koehenkilöille esitettiin kolme selvästi eripituista janaa sekä vertailujana. Tehtävänä oli yksinkertaisesti valita janoista kaksi saman mittaista. Koehenkilöt valitsivatkin oikein ilman ympäröivää ryhmää. Jos ryhmään oli tarkoituksella otettu henkilöitä jotka tietoisesti valitsivat ensin väärän vastauksen, niin myös 75% koehenkilöistä valitsivat samoin, ollen usein jopa tietoisia väärästä valinnasta. Etenkin jos meillä ei ole omaa sisäistä varmuutta jostakin asiasta niin olemme taipuvaisia mukautumaan muiden mielipiteisiin. Toinen esimerkki on Yhdysvalloissa tehty tutkimus jonka mukaan liittovaltion tuomarit päätyivät yksin toimiessaan hyvin äärimmäisiin tuomioihin 30% tapauksista. Jos tuomarit toimivat kolmen henkilön ryhmissä niin tälläiset ratkaisut lisääntyivät yli kaksinkertaisiksi (65%).

Auktoriteetteja on perinteisesti opetettu suorasti tai epäsuorasti esimerkin avulla kunnioittamaan. Tiedämme esimerkiksi kokeista joissa toisille ihmisille on annettu sähköshokkeja auktoriteetin käskystä tai että lentokoneita on pudonnut kun auktoriteetteja ei oltu uskallettu kyseenalaistaa. Edellä kuvattua ohjausta hyödyntävät tietysti hyvin tietoisesti monet henkilöt edistäessään omia, tai jonkin ryhmän etuja. On historiallisesti tunnettu että yhteiskunnassa vallitseva kulttuuri heijastaa valtaapitävän ryhmän etua. Myös ajatukset jotka nousevat vaikkapa kulloinkin vallitsevasta sosiologista, politiikasta, psykoligiasta tai taloustieteistä heijastavat valtaapitävän ryhmän toimintamotiiveja. Valitettavasti toiminnan motiivina ei aina välttämättä ole yhteisen hyvinvoinnin ja tasa-arvon edistäminen. Tällä hetkellä maapallolla tapahtuvassa sukupolvien välisessä energeettisessä muutoksessa yksilöt erotetaan energeettisesti toisistaan, niin sanotusta kollektiivisesta tietoisuudesta, kunnes on jälleen aika tuleviasuudessa yhdistyä. Näin ihmiskunnalla on mahdollisuus purkaa epätasarvoa lisäävät hierarkiset järjestelmät ja ryhmittymät. Kaikilla vuonna 2013 ja sen jälkeen syntyneillä lapsilla on valmis kristalliverkosto jossa he tulevaisuudessa toimivat ja Kaikki AuraTransformaatiossaTM käyneet aikuiset muodostavat sen kehittyessään 9.-12. ulottuvuuden läpi. <3

Recent Posts
Archive
bottom of page