top of page

Are we all one ?

We are all one. Tällä hetkellä maapallolla elää kosmoksen eri kolkista, oman aurinkontamme plaeneetoilta sekä muulta universumista inkarnoituneita yksilöitä, saman luojan yksilöityneitä osasia, jotka ovat muodostaneet rajattuja elinalueita itselleen joiden sisällä he hakevat tasapainoa integroimalla toistensa energioita itseensä. Kuten niin sanottu yhden laki, the law of one kertoo, kaikki maailmankaikkeuksien pahuudet ja hyvyydet olemme me itse. All is one. Maanpäällä meillä kuitenkin vallitsee näennäinen erillisyys. Ihmiskunnan tietoisuuden kasvaessa se tulee käsittämään ensin globaalisti ihmiskunnan, eli emme toiminnassamme ota huomioon vain itsemme, rymän, kansamme tai kansojen liittoutuman etuja. Kuinka sitten saavutamme tämän globaalisti kestävän tilan ? Toki saavutettuamme tietoisuuden ykseydestä ymmärrämme myös niin sanottuja itsekkäitä yksilöitä, ovathan he osa ykseyttä. Emme voi vapaan tahdon lain mukaisesti vaikuttaa toisten energiohin, elleivät he itse sitä tietoisesti pyydä. Voimme toki kyseenalaistaa toiminnan joka ei edistä yhteistä hyvinvointia, vaikka emme yksilöä arvostelisikaan. Tällä hetkellä maapallolla onkin käynnissä energioiden puhdistus, jokainen tänne syntyvä, ja myös täältä lähtevät ja tänne uudelleen syntyvät saapuvat saapuu samaa reittiä, Venuksen kautta, päivitetyllä tietoisuuden rakenteella varustettuna. Yksi lasten tehtävistä on peilata hyvin tarkkaan meidän vanhempien käytöstä. Meidän vanhempien ei tulekaan ensisijaisesti tukahduttaa lasten käytöstä vaan kasvattaa omaa tietoisuuttamme ja persoonallisuuttamme ja omaksua sama vapaa henkinergia omaksemme. Olemmehan täällä luomassa ja kokemassa fyysisyyttä emmekä selviämässä. Maapallolla kyllä riittää resursseja kaikille, mutta niitä ei jaeta tasaisesti niin kauan kun toimintamme on itsekästä. <3.

Recent Posts
Archive
bottom of page