top of page

Abundance coaching

Yksilön menestystä maanpäällä ei voida tietenkään arvioida hänen ansaitsemallaan omaisuudella. Raha on neutraalia energiaa, vaihdon väline jonka loimme jotta meidän ei tarvitsisi vaihtaa tuotteita ja palveluja suoraan toisiin tuotteisiin tai palveluihin, kysyntä ja tarjonta kun eivät aina kohtaa. Tällä hetkellä emme kuitenkaan anna rahassa mitattavaa arvoa ihmisten todellista hyvinvointia lisääville sosiaalisille asioille ja ympäristölle, mikä on johtanut taloudellisten arvojen korostumiseen ihmisten mielissä.

Yhteiskunnassa yhteisön taloudellinen tasa-arvo korreloikin tutkimusten mukaan esimerkiksi odotetuun elinikään, päihteiden käyttöön, mielisairauksiin, ihmisten luottamukseen toisiinsa, koulutustuloksiin, rikostilastoihin, lapsikuolleisuuteen, liikalihavuuteen, teiniraskauksiin ja posiitiivisten innovaatioiden määrään, jne. Näin on riippumatta siitä että onko yksilöillä mahdollisuus päästä terveydenhuoltoon. Globaalisti tarkasteltuna tasa-arvo onkin tärkein hyvinnoinnin mittari. Hyvinvointi lähtee tietysti omista arvovalinnoistamme ja jos haluamme rikastua niin meidän tulee tietenkin tiedostaa mistä raha syntyy, ja mitkä vaikutukset rikastumisella on meihin itseemme sekä muihin yksilöihin.

Vaikka meillä voikin olla rahaan liittyen opittuja uskomuksia niin universumin näkökulmasta on tietysti aivan yhtä helppoa ilmentää yksi euro, kuin vaikkapa biljoona euroa. Maanpäällisestä näkökulmasta niin ei kuitenkaan ole. Mistä raha sitten syntyy ? Tällä hetkellä lähes kaikki raha on niin sanottua virtuaalirahaa jonka rahoittajat ovat luoneet, se on näennäisesti lainattu. Kun omistamme rahaa on se aina joltain toiselta pois tai sitten rahaa luodaan lisää, mikä lisää inflaatioita. Rahan omistaminen lisää aina epätasa-arvoa, sanotaan että raha hakeutuu rahan luo. Kun lainaamme rahaa niin maksamme siitä rahoittajalle joka puolestaan maksaa rahan tallettajille korkoa. Korkoa ei virallisesti järjestelmässä ole rahana eli rahaa tulee jatkuvasti näennäisesti lisää. Viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana nähty kaksinkertaistunut köyhyys, inflaatio ja ihmisten eriarvoistuminen onkin raha-/markkinajärjestelmän ominaispiirre. Rahan omistamisella voi myös olla kauaskantoisia tasa-arvoon vaikuttavia psygologisia vaikutuksia, se voi aiheuttaa esimerkiksi ylemmyyden tai alemmuuden tunteita. Kun vaihdamme rahaa tuotteisiin tai palveluihin niin meidän tulee tietysti myös tiedostaa sen vaikutukset ympäristöön ja resurssien käyttöön.

Vaikka rahajärjestelmää ei ole ihmisten uskomusten takia helppo muuttaa, niin esimerkiksi kristalliyksilöt vaihtavat mielellään suoraan tuotteita ja palveluja toisiinsa. Henkisten ihmisten elämä maanpäällä onkin hyvin yksinkertaista koska he tiedostavat että jokainen asia maanpäällä on aivan yhtä henkinen, myös raha. He nauttivat kuitenkin pääasiassa luomisesta, ajasta, kehosta ja fyysisen kehon aistijärjestelmän mahdollistamista kokemuksista, eli asioista joita olemme tulleet tänne kokemaan. Tulevaisuudessa myöskään ihmiset eivät näe itseään järjestelmän uhreina vaan luojina jolloin se voidaan helposti muuttaa sen hetkisiä tarpeita vastaavaksi. Vuodesta 2013 alkaen on maanpäälle syntynyt niin sanottuja kristalli-kulta lapsia joilla kultainen energia on aktivoitunut fyysisessä kehossa. Myös aikuisten on mahdollista aktivoida kultainen energia joka todella saa nauttimaan elämästä, mutta vain jos se johtaa tasapainoiseen toimintaan. Tasapainoinen yksilö ottaa aina senhetkiset maanpääliset olosuhteet ja kaikkien hyvinvoinnnin huomioon. On hyvinvointia että meillä kaikilla on riittävästi ravintoa ja jatkuva ylläpito sekä luottamus siihen. Jos omaa menestystään kuitenkin haluaa arvioida niin voi katseen kääntää esimerkiksi omaan tietoisuuden kehitykseen tai yhteisön tietoisuutta ja hyvinvointia lisäävään toimintaan ? <3

Recent Posts
Archive
bottom of page