top of page

chakrat

Energiakeskuksien eli ns. chakrojen yhdistyminen on ollut osa ihmisen energeettisen rakenteen kehitystä. Muutosta valmisteltiin vuosien 1987 ja 1995 välissä syntyneiden yksilöiden energiakehoissa, ja vuodesta 1995 alkaen lasten auroissa oli seitsämän chakran sijaan kolme vahvaa energiakeskusta.

Kolmen alimman energiakeskuksen yhdistyneet ominaisuudet mahdollistivat voimakkaamman fyysisen elinvoiman ja paremman maallisten tarpeiden täyttymisen. Yhdistyneet sydän- sekä kurkkuchakra loivat hyvän pohjan rehelliselle, sydämestä lähtevälle kommunikaatiolle. Kolmannen silmän ja kruunuchakrojen yhteys mahdollistivat paremmin selkeyden ja edellytykset hetkessä läsnäoloon, intuitiosta ja henkisyydestä tuli yhtä.

Niin sanotussa kristalliaurassa, jollaiseksi Indigoaurakin kehittyy lapsen oman tietoisuuden kehityksen sen salliessa, kaikkien chakrojen ominaisuudet yhtyvät kateenkorvan ympärille josta ne leviävät fyysisen kehon kristalloituessa käsittämään koho kehon ja auran. Tällöin henkilöstä tulee energioiltaan puhdas ja selkeä, eikä hän koe sisäistä erillisyyttä tai ristiriitaa elämän eri osa-aluiden välillä. Vaikka henkilöt eivät enää tarvitsekaan esimerkiksi astrologiaa apuna koska heillä ei ole niin sanottua ennalta sovittua elämänpolkua, niin eivät he ole mieleltään sen "henkisempiä" kuin muutkaan. Kyse on hengen ja fyysisyyden liitosta. <3.

Recent Posts
Archive
bottom of page