top of page

Oikeutta eläimille

Monet eläimet ovat maapallolla tarjoamassa fyysisen kehonsa ihmisten ravinnoksi. Kun yksilöiden tietoisuus laajenee ja värähtely nousee myös heidän kunnioituksensa eläimiä kohtaan kasvaa ja heidän ruokavalionsa muuttuuu, mikä osaltaan tukee kestävää kehitystä. <3.

Recent Posts
Archive
bottom of page