top of page

työmaalla

Energian hallinta on erityisen tärkeää jos työskentelemme suuren osan ajastamme ympäristössä jossa vaikuttaa monenlaisia energioita omaavia henkilöitä ja haluamme vaikuttaa koko työpaikan ja ympäristön kehitykseen. Voimme jokainen intuitiivisesti rekistöröidä eli tuntea omassa kehossamme ajatukset ja suhtautumisen joita muut meitä kohtaan lähettävät. Jos työpaikalle on henkilöitä jotka pyrkivät hallitsemaan tunkeutumalla muiden energioihin lähettämällä tietoisesti tai tiedostamattaan vaikkapa hallitsevia negatiivisia energioita voimme aina halutessamme tietoisesti vaikuttaa tilanteeseen. On tärkeää on että pidämme kiinni omista rajoistamme emmekä anna negatiivisten energioiden vaikuttaa toimintaamme ja voimmekin aina halutessamme lähettää energiat takaisin lähettäjälleen jolloin hän joutuu kohtaamaan ja käsittelemään ne omassa järjestelmässään tai tietoisesti muuttaa meitä kohtaan suunnattujen energioiden luonnetta. Tällä hetkellä kohtaamme hyvin erilaisia ihmisiä jotka ovat henkilökohtaisessa kehityksessään 1.-13. ulottuvuudessa ja kohtaamisten ja kommunikaation tulee tapahtua aina alemmassa ulottuvuudessa vaikuttavan henkilön tasolla joten on tärkeää että varaamme riittävästi päivittäistä lepoaikaa itsellemme jotta voimme tarkastella omaa energeettistä tilaamme ja palata jälleen itse tasolle jossa itse tietoisesti haluamme toimia, muuten tunnemme itsemme hyvin kuluneeksi eikä meillä ole täysiä resursseja toimia positiivisen kehityksen aikaansaamiseksi. <3.

Recent Posts
Archive
bottom of page