Tasapainoinen energia

May 14, 2016

Jos henkilö yrittää vaikuttaa kehitykseen esimerkiksi valoenergialla voi hänen olla vaikeaa säilyttää oma tasapainonsa ja neutraalius esimerkiksi toimiessaan hyvin negatiivisten tai paljon pimeyttä omaavien ihmisten seurassa. Tälöin hän helposti kokee tilanteessa vaikuttavan dualismin tai polariteetin ja yrittää helposti ikäänkuin valaista pimeyttä. Tällöin henkilö ei osaa omassa tietoisuudessaan arvioida sitä kuinka hänen lähettämänsä energia lopulta käytetään. Tasapainoenergiaa omaavat henkilöt taas osaavat säilyttää tilanteessa oman neutraaliutensa ja halutessaan ympäröidä avunhakijan vaikkapa muutosenergialla jos se siinä tilanteessa parhaiten yleistä kehitystä vauhdittaa. <3.

 

 

 

Please reload

July 6, 2020

June 26, 2020

June 25, 2020

June 25, 2020

June 25, 2020

June 25, 2020

June 25, 2020

June 20, 2020

June 12, 2020

June 11, 2020

Please reload

Archive
Please reload