top of page

puhdistus

Viime aikoina olemme voineet tiedotusvälineistä havaita esimerkiksi rengas- ja autovalmistajien osalta julki tulleista tapauksista joissa testeihin on toimitettu tuotteita joiden laatu ei vastaa markkinoille tuotettujen tuotteiden laatua. Kyse on yksinkertaisesti evoluution vaiheesta jossa uudella aurarakenteella varustetut yksilöt ovat siinä iässä että siirtyvät työelämään jolloin muutos alkaa näkyä erilaisissa valtarakenteissa yhteisöjen tasolla. Vanhoina aikoina yrityksissä hallitsevat yksilöt eivät yleensä pystyneet suunnistamaan omassa tietoisuudessaan omaa tai yrityksen etua pidemmälle, kun taas uuden aikakauden aurarakenteen omaavilla nuorilla rehellisyys ja kokonaisuuden huomioon ottaminen ovat tasavertaisina toimintamotiiveina yksilön edun rinnalla ja heille on helppoa tuoda julki kaikki väärinkäytökset. Kun yleinen energiaympäristö on muuttunut niin vanhat toimintatavat eivät yhtääkkiä toimikaan, mikä saa monissa vanhoissa energioissa vaikuttavat yksilöt hyvin turhautuneiksi ja osa heistä jopa fyysisesti sairastuu. Heillä onkin valittavanaan joko tarkastella ja päivittää omia energioitaan tai koittaa paeta rakentamiensa muurien suojaan. Monet tällaisista henkilöistä ja järjestelmistä siirtyvätkin maapallolla alueille joissa vanhat toimintatavat ovat vielä voimakkaammin vallalla ja eristäytyvät vaikuttamaan omilla hallitsevilla menetelmillään omissa pienissä piireissään kunnes lopulta kuolevat ja tekevät näin tilaa uusille energioille :)

Recent Posts
Archive
bottom of page