top of page

kärsivällisyyttä

Sielunenergia vaikuttaa vielä joitakin vuosikymmeniä maapallolla eli ihmisten voi olla vaikea samaistua toisenlaisessa kulttuureissa varttuneisiin, erilaisia uskomuksia ja tapoja omaksuneisiin sekä jo alunperin erilaisilla energioillla varustettuihin yksilöihin mikä aiheuttaa helposti inhimillisiä ristiriitoja yksilöiden välillä. Kun uskomusjärjestelmistä ja historiallisista rasitteista vapaa henkienergia lopulta saa täysin vallan maapallolla ei yksilöillä ole enää esimerkiksi, ainakaan itsekkääseen toimintaan johtavaa kilpailu- tai selviämisviettiä. Näin suurta muutosta yksilöiden tietoisuudessa ei voida tietenkään toteuttaa yhtääkkiä koska monet luomamme järjestelmät yksinkertaisesti romahtaisivat mikä johtaisi vain inhimillisen kärsimyksen lisääntymiseen ja kyseessä onkin vuosikymmeniä kestävä projekti. Vaikka yksilöt voivatkin nyt niin halutessaan ennenkokemattoman paljon vaikuttaa omaan tietoisuuteensa ja energiaansa yksittäisen inkarnaation aikana niin ihmiskehon solurakenne ja hermosto vaativat kuitenkin vuosia sopeutuakseen esimerkiksi auran kautta alulle saatettuihin muutoksiin. Olemme onnekkaita saadessamme todistaa tätä historiallista kehityskautta maapallolla. <3.

Recent Posts
Archive
bottom of page