top of page

yhteisöllisyys

Vaikka maapallolla on tietysti yksilöitä kosmoksen eri kolkista jotka ovat vuorovaikutuksen kautta integroineet elämiensä aikana erilaisia planeettaenergioita itseensä, niin nyt on kuitenkin aika purkaa kollektiivuus ja jokaisen pitää oppia seisomaan tukevasti omilla jaloillaan sekä oppia ottamaan kokonaisuus huomioon. Kyse on siitä että maapallon taajuutta on tarkoitus nostaa nopeasti ja vanhassa energeettisessä järjestelmässä ja luomassamme yhteiskunnassa asetelma muodostui usein hyvin stabiiliksi. Esimerkiksi yrityksissä oli usein tiettyjä planeettaenergioita kantavilla henkilöitä joilla oli paljon energiaa, olipa se sitten rahaa pankkitilillä tai muunlaista energiaa johon he pääsevät käsiksi hallitsemalla muita yksilöitä. Osa heistä jopa koki että ihmiset ovat työkaluja joilla tavoitteet saavutetaan. Samassa yrityksessä oli tietysti hyvänä vastapainona toisenlaisia planeettaenergioita kantavia yksilöitä jotka olivat hyviä antamaan energiaa, väsyneitä töihin mennessään ja sieltä lähtiessään mutta silti he tekivät sen koska he olivat luovuttaneet oman valtansa yhteisen edun nimissä, ehkä he alitajuisesti toivovat että heidän apunsa on kaikkien etu, vaikka joskus paras apu on yksinkertaisesti kieltäytyä. Kyse on tietysti hyvin kärjistetystä esimerkistä ja molemmat olivat tietysti parhaita opettajia toisilleen mutta uusissa energioissa ei ole tarkoitus enää käyttää kokonaista elämää erilaisten energioiden integrointiin ja tasapainottamiseen omassa tietoisuudessa. Esimerkiksi AuraTransformaatiossaTM ei ole kyse siitä vain sitä että henkilö saisi kauniin auran vaan hänet erotetaan kirjaimellisesti kollektiivisesta tietoisuudesta ja varustetaan tietynlaisilla energioilla jonka jälkeen yksilön tulee ottaa täysi vastuu kaikesta elämässään ja toivottavasti alkaa suorittaa tiettyjä hänelle osoitettuja elämätehtäviä. Tietysti henkilö voi tarvita aikaa sopeutuakseen uuteen järjestelmään tai valita minkä tahansa muun elämäntyylin, joka on tietysti meidän kaikkien vapaus täällä. :).

Recent Posts
Archive
bottom of page