top of page

henkinen kehitys

Joskus ihmiset miettivät auttaisiko AuraTransformaatioTM henkisessä kehityksessä. AuraTransformaatioTM saattaa loppuun sielun kehityksen. Sielunenergia on hyvin monimutkainen järjestelmä kun taas henkienergia hyvin yksinkertainen. Ihmiset ovat maanpäällä kokemassa ja luomassa fyysistä todellisuutta olipa se sitten sota tai rauha. AuraTransformaatiossa henkilö myös saa järjestelmäänsä Venus energiaa joka on valittu tämänhetkiset maanpäällisten olosuhteet huomioon ottaen energiaksi joka aikaansaa tasapainoisen positiivisen kehityksen maapallolla. Tietysti henkilöllä voi jo olla Venus energiaa järjestelmässään, kuten kaikilla on oman aurinkuntamme planeettojen energioita. <3.

Recent Posts
Archive
bottom of page