top of page

Vakuutusyhtiössä

Paras vakuutus on tietysti kyky luottaa omaan intuitioonsa ja positiivinen asenne mutta kuten olemme ehkä termodynamiikasta oppineet niin energia ei koskaan häviä, ainoastaan muuttaa muotoaan ja niinpä jos koemme paljon vastustusta ympäriltämme niin voimme tietysti havaita kuinka fyysisetkin asiat rikkoutuvat ympärillämme. Sen takia meidän onkin hyvä pitää oma energiamme itsellämme eikä ajatella, ainakaan negatiivisia ajatuksia muista ihmisistä. <3.

Recent Posts
Archive
bottom of page