top of page

Kehityksemme

Toimintamme tuloksia on joskus mitattu aineelliseen, teolliseen tuotantoon pohjautuvilla mittareilla kuten vaikkapa bruttokansantulolla tai jopa abstrakteilla rahamarkkinoiden mittareilla kuten pörssin markkina-arvo, inflaatioaste tai kuluttajanhintaindeksi. Näillä ei tietysti suoranaisesti ole sidosta vaikkapa ihmisten subjektiiviseen kokemukseen maapallolla eikä rahaa ole niissä liitetty maapallolla käytettävissä oleviin resursseihin. Sosiaalisten arvojen ja ympäristön puuttuminen mittareista onkin ehkä johtanut taloudellisten arvojen korostumiseen joidenkin ihmisten mielissä, jopa menestyksen määrittelyyn omaisuuden perusteella. Kyse on vain yhteiskunnallisesta arvovalinnasta jonka olemme tehneet, seuraamme rahan kiertoa ja sen lisääntymistä. Rahassa itsessään ei tietysti ole mitään pahaa, kyse on siitä kuinka sitä käytämme.

On ehkä hyvä tiedostaa että esimerkiksi sijoittamisella rikastuneet henkilöt ovat myyneet ja ostaneet rahaa eli velkoja, eli eivät sinällään välttämättä tuottaneet mitään konkreettista tai osallistuneet yhteisen hyvinvoinnnin edistämiseen. Kuitenkin he voivat käyttää ansaitsemansa rahan hyvin tasapainoisen kehityksen edistämiseen. Nykyisin on tietysti myös mahdollista sijoittaa kestävää kehitystä tukeviin hankkeisiin. Aina kun rikastumme tarkoittaa se tietysti että joku köyhtyy tai vaihtoehtoisesti rahaa luodaan lisää, joka puolestaan kiihdyttää inflaatioita. Viimeisen 50 vuoden aikana köyhyys onkin kaksinkertaistunut rakentamamme järjestelmän ansiosta. Toki samanaikaisesti monien rikkaus on myös moninkertaistunut, noin 1% maapallon ihmisistä omistaa jo noin 50% luodusta rahasta. On tutkittu myös että niin sanottu ekonimen status näyttäisi korreloivan terveyteen ja tyytyväisyyteen. Tutkimusten mukaan nimittäin yhteisön taloudellinen tasa-arvo yhteiskunnassa, riippumatta mahdollisuudesta päästä terveydenhuoltoon korreloi suoraan odotetuun elinikään, päihteiden käyttöön, mielisairauksiin, ihmisten luottamukseen toisiinsa, murhatilastoihin, koulutustuloksiin, rikostilastoihin, lapsikuolleisuuteen, liikalihavuuteen, teiniraskauksiin, posiitiivisten innovaatioiden määrään jne.

Onkin historiallisesti tunnettu että länsimaisessa hierarkisessa yhteiskunnassa vallitseva kulttuuri, ajatukset jotka nousevat vaikkapa kulloinkin vallitsevasta sosiologista, politiikasta, psykoligiasta tai taloustieteistä heijastavat valtaapitävän ryhmän etua. Näin on tietysti myös kehityksen mittareiden osalta. Enää ei onneksi juuri käytetä sellaisia mittareita kuin bruttokansantuote (BKT) joka nousee ainoastaan kun tarve kasvaa, ja/tai kun tehokkuus laskee. BKT nousee esimerkiksi tietysti jos valmistetaan tuotteita joiden kestoikä on lyhyempi tai kun kansalaisten kulutus kiihtyy, tai kun rikollisuus ja sairastaminen lisääntyvät tai vaikkapa kun aloitetaan sotia. Bruttokansantuotetta taas laskevat monet kestävää kehitystä tukevat toiminnat kuten tehokuuden lisääntyminen, kestävien tuotteiden valmistaminen, kierrätys, jätteiden tuotantoa vähentävät toimet ja ihmisten parempi terveys.

Mitä raha sitten on ? Kaikki raha on nykyisessä järjestelmässämme velkaa johonkin. Pörssi on raha- ja markkinajärjestelmän sekoitus jossa ostetaan ja myydään rahaa, esimerkiksi velkoja sekä monimutkaisia niiden johdannaisia. Kaikkiin näihin sisältyy niin sanotusti piilotettu velka jota on yli 10 kertaisesti yli koko maapallolla yhteenlasketun bruttokansantuotteen. Ei ole esimerkiksi yhtään valtioita joka ei olisi velkaantunut.

Lastemme tietoisuus on tällä hetkellä pääosin aikuisten tietoisuutta edellä. Joskus aikuisten tietoisuus kattaa oman itsen lisäksi vain esimerkiksi perheen, yrityksen, valtion tai valtioiden ryhmittymän, mutta ei välttämättä ota toimissaaan huomioon esimerkiksi ihmiskunnan etua. Jos toimimme jatkossa näin niin emme saakaan tukea ympäristöstämme. On mielestäni tärkeää että omalla esimerkillämme osoitamme lapsillemme että emme ole järjestelmän uhreja vaan sen luojia, tällöin heillä on paremmat valmiudet muuttaa sitä, jos niin haluavat. Toki lasten tulee sopeutua meidän aikuisten omasta tietoisuudestamme käsin luomaamme järjestelmään, siksi aikaa kunnes he muuttavat sen omaa maailmankuvaansa vastaavaksi. <3.

Recent Posts
Archive
bottom of page