top of page

Ruudun takaa

Keskeistä ihmiskokemukselle on tietoisuuden erillisyys muista todellisuuksista. On yksilöllistä kuinka henkilö on yhteydessä henkienergiaan eli kuinka paljon hänen maanpäällistä toimintaansa ohjaavat henkiset impulssit mutta jos ihmiset voisivat vain yhtäkkiä avata ikkunan täysin toisenlaiseen näkökantaan maanpäällisestä todellisuudesta niin seuraisi siitä vain epätasapainoa ja kaaosta monien rakentamiemme järjestelmien sortuessa. Kun integroimme henkienergian osaksi päivätietoisuuttamme niin uskomuksemme paljastuvat meille ja jotta voisimme tehdä sen hallitusti tarvitsemme ympärillemme tasapainon mahdollistavaa energiaa. <3.

Recent Posts
Archive
bottom of page