top of page

Luonnonsuojelu

Kun olemme tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa huomaamme kuinka eri ihmiset kokevat ja hahmottavat saman tilanteen monin eri tavoin heidän toimintamotiiviensa riipuessa heidän erilaisesta taustastaan, arvoistaan, uskomuksistaan, jne. Emme voikaan siksi miellyttää kaikkia vaikka kunnioittaisimme heidän erilaista näkökantaansa. Useimmat kuitenkin toivottavasti yhtyvät siihen, ainakin hieman asiaa pohdittuaan, että luonnonsuojelu on meidän kaikkien yhteisellä agendalla ykkösenä. <3.

Recent Posts
Archive
bottom of page