top of page

Kestävää väliaikaista

Jotta ihmiskunta voisi jatkaa rauhallista eloaan maapallolla on tietysti välttämätöntä että ihmiset tulevat toimeen toistensa kanssa, ilman että toista tarvitsee esimerkiksi ampua tai että väliin pitää rakentaa muuri. Ongelmia ei kuitenkaan koskaan ratkaista pysyvästi sillä tietoisuuden tasolla jolla ne esiintyvät eikä aina historian opettamin keinoin. Siksi meille syntyy uusia sukupolvia joiden tietoisuuskapasiteetti on paljon vanhempia suurempi ja joiden energia mahdollistaa uusien hyvin eleganttien ratkaisujen löytämisen, tavalla jonka hyvin monin tavoin maailmaa hahmottavat ihmiset voivat hyväksyä. Tällöin tietysti myös vanhemmille sukupolville avautuu tilaisuus päivittää tietoisuutensa.

Maapallon väestömäärän kasvaessa voi vaikkapa täällä meillä Suomessa tavoittelemamme kestävä talouden kasvu perustua ainoastaan kestävään kehitykseen. Nykyinen hyvinvoinniksi kutsumamme on rakennettu globaalisti kovalla hinnalla. Nykyisen hyvinvoinnin lisäksi on yhtä tärkeää taata tulevien sukupolvien hyvinvointi. Niinpä esimerkiksi yritykset jotka ovat tietoisia ympäristövaikutuksistaan tai jopa tuottavat ratkaisuja ympäristövaikutusten hallintaan ovat lähitulevaisuuden menestyjiä. Onnea ja menestystä.<3.

Recent Posts
Archive
bottom of page