top of page

Syntymä

Nyt kun kristallienergia vaikuttaa voimakkaasti koko maapallolla sitä kantavien lasten kautta aikaansaa se fyysisen kehon kristalloitumisen myös lähes kaikilla aikuisilla. Jos keho ei kykene nostamaan värähtelyä alkaa se pikkuhiljaa luonnollisesti hajota. Kehon kristalloituminen on fyysinen prosessi ja kestää usein vuosia, ainakin uuden kehon syntymän verran. On mielenkiintoista havaita kuinka useat sielunenergiassa syntyneet ja hyvin korkeavärähteisiä kristallilapsia kantaneet äidit ovat kristalloituneet fyysiseltä keholtaan raskauksiensa seurauksena ja sen lisäksi että he kokevat uudenlaisen tarpeen huolehtia kehostaan on heidän solutasoltaan paljastunut, kristallienergiassa sijaitseva elämäntehtävä pakottanut heidät usein täysin vaihtamaan alaa koska he eivät yksinkertaisesti voi vastustaa voimistunutta intuitiotaan eli mielenkiintoa jotakin tehtävää tai ammattia kohtaan. <3.

Recent Posts
Archive
bottom of page