top of page

Lapsi

Jos kristalli-ihmiset saisivat päättää omasta tasapainostaan käsin miten energiaa käytetään maapallolla niin asiat tehtäisiin rakkaudesta elämää kohtaan, oma ja muiden hyvinvointi huomioiden. Tämänhetkinen maanpäällinen todellisuus on tietysti hieman toisenlainen ja ihmisten tietoisuus kasvaa yleensä oman kokemuksen kautta joten joskus tapahtumat saatetaan kokea näennäisesti negatiivisina. Luonnostaan tasapainossa olevat indigo- ja kristalliyksilöt eivät toimi täysin omasta energiastaan käsin vaan ilmentävät usein hyvin suorasti ja rehellisesti ympäristön epätasapainoja. Usein toimimalla, sillä heidän todellisuudessaan ajatuksia seuraa toiminta ja heidän voi olla vaikea käsittää miksi epäkohtia pitäisi lakaista maton alle. Kristalli-ihmiset kuitenkin helposti hyväksyvät asiat sellaisina kuin ne ovat, etenkin jos niihin ei voi vaikuttaa ja keskittyvät enemmän pitämään huolta omasta energiastaan. Toki kaikki omaavat suuren osan tietoisuudestamme ottavat fyysiset aivot hermoratoineen ja kasvuympäristöstä omaksutut uskomukset jotka vaikuttavat tapaamme reagoida. <3.

Recent Posts
Archive
bottom of page