top of page

Tuote

Tuotteiden valmistus, kulutus ja jätehuolto toimivat suljetussa systeemissä toisistaan riippuen sillä tuotantomme perustuu luonnonvarojen hyödyntämiseen. Vaikka monet pohtivatkin periaatteellista kysymystä siitä että onko meillä oikeus kulutuksellamme vaikuttaa tulevien sukupolvien elinmahdollisuuksiin niin ympäristön kannalta kestävä elämäntapa näyttää yleistyvän monien kohdalla vasta kun elintason nostaminen ja elämänlaatu alkavat olla ristiriidassa keskenään. Kyse on usein siis enemmänkin elämäntyylin valinnasta kuin ympäristötietoisuudesta. Tietysti ihmiset määrittävät nykyään itsensä ehkä enemmän tiettyjä tarpeita omaaviksi maailmankansalaisiksi kuin kuluttajiksi ja ympäristöongelmista seuranneet sosiaaliset reaktiot ohjaavat paitsi kulutusta niin sitä kautta myös yritystoimintaa. Ympäristötietoiset yritykset tiedostavatkin että ympäristöosaaminen ei ole ainoastaan elinehto ja tuo konkreettisia säästöjä resurssitehokkuuden ja vähentyneiden materiaalivirtojen kautta mutta luo myös markkinoita ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Verotuksen kautta ohjausta kohti ympäristön kannalta kestävää elämäntapaa ei voida lähtökohtaisesti odottaa sillä resurssien käytön verottaminen luo epävakaan veropohjan kulutuksen vähentyessä ja ihmisten hankkiessa kestäviä tuotteita. Tietysti valtiokin voi tiedostaa tulevaisuuden aivan uudenlaisen toimintaympäristön ja tukea uudenlaisten markkinoiden syntymistä ja hyödyntämistä. Muutos on jatkuva olotila eikä päämäärä ja vuodesta 1995 alkaen muuttunut ihmisen energeettinen rakenne mahdollistaa kokonaisvaltaisen tasapainon hahmottamisen ja nopean, konkreettisen toiminnan. Kyse on maapallon kehitystä ohjaavasta energiasta jota useimmat eivät tunnista tai tiedosta mutta huomaavat ympärillään sen konkreettiset vaikutukset.<3.

Recent Posts
Archive
bottom of page