top of page

Energian varastointi

Termodynamiikasta tiedämme että energia muuttaa muotoaan ja usein aikuisten fyysiseen kehoon on varastoitunut energiaa jota heidän ei ole ollut syystä tai toisesta mahdollista ilmaista kehonsa kautta. Jos ihmisen tietoisuudessa on esimerkiksi vihaa kehittyvät tietyt solut helposti omaa kehoa tuhoaviksi. Kyse on yksinkertaisimmillaan siitä millaisia signaaleja ja energiaa kehollemme syötämme ravinnon sekä tietoisuutemme kautta. Kun olemme tekemisissä ns. negatiivista energiaa kantavien ihmisten kanssa on usein kuitenkin järkevää palauttaa tuntemamme energia heidän kehoonsa sillä jokaisen on lopulta opittava ottamaan vastuu oman tietoisuutensa kehityksestä. Jos kyseessä on henkilö jonka kanssa olemme usein tekemisissä voimme tietysti myös halutessamme muuttaa energiaa positiiviseksi jolloin tilanne tietysti kehittyy eri tavalla. <3.

Recent Posts
Archive
bottom of page