top of page

opet

Hyviä opettajia meille aikuisille ovat lapset. Jokaisen tulee omaksua vapaa henkienergia itselleen eikä tukahduttaa sitä. Jokainen tulee oppimaan kuinka nauttia yksinkertaisista fyysisen kehon mahdollistamista asioista, vaikkei se usein tapahdukaan tässä elämässä ja maapallolla. Lapset peilaavat aiempaa rehellisemmin ja suoremmin aikuisten käytöstä eikä heillä usein ole aiempaa kokemusta maan päällä olemisesta joten meillä aikuisilla on onneksemme hyvä mahdollisuus tarkastella olemmeko tarpeeksi vahvoja aikuisia jakamaan loogisesti ja positiivisesti oppimiamme maanpäällä tarvittavia taitoja. Toinen hyvä opettaja nykyisin on oma kehomme. Jos meissä herää pelkoon perustuvia kehollisia reaktioita meillä on mahdollisuus olla reagoimatta niihin ja tarkastella myötätuntoisesti niitä sekä omaa suhtautumistamme elämään sekä mahdollisesti omaksumiamme toimintamalleja jotka eivät välttämättä enää palvele positiivistä kehitystä. On tietysti oman vapaan tahdon alla olla myös piittaamaton ja toimia itsekäästi mutta silloin emme saa ympäristön tukea ja elinpiirimme supistuu kun taas positiiviset aloitteet palkitaan sillä toimintaympäristön antama palaute on aiempaa nopeampaa. <3.

Recent Posts
Archive
bottom of page