top of page

Itsepuolustus

Vuodesta 2012 maapallolla elävien ihmisten henkititetoisuuden on ollut tarkoitus kasvaa vaikka tietoisuutta saavuttiin herättelemään ns. indigoauralla varustettuna jo vuodesta 1995 alkaen sillä nopeakin muutos kestää vuosikymmeniä ja tapahtuu pääasiassa sukupolvien vaihtuessa. Maapallolla on aina ollut mahdollista yksilötasolla työskennellä oman tietoisuutensa kanssa mutta toimittaessa nykyisessä tilanteessa ja hyvin monenlaisten yksilöiden kanssa on järkevä tietoisesti pitää huolta omasta energiastaan sillä kaikki täällä vallitsevat tietoisuusulottuvuudet vaikuttavat rinnakkain. Muut ihmiset kohdataan aina heidän omasta tietoisuudestaan käsin ja jos olemme tekemissä lasten kanssa voimme kokea että henkitietoisuudessa ei ole kyse mielen tason tietoisuudesta ja voimme keskittyä nauramaan ja leikkimään mutta emme voi toimia niin nykyisissä työympäristöissä. Lastenkin tulee tietysti oppia millaisen maailman aikuiset ovat rakentaneet ja kuinka siinä toimitaan, kunnes he ovat itse aikuisia ja voivat muuttaa sen juuri sellaiseksi kuin itse haluavat. <3.

Recent Posts
Archive
bottom of page