top of page

tasapainoa

Kaikki aurarakenteet ovat tietenkin yhtä arvokkaita mutta sielunaurassa ihmisten on vaikea saavuttaa kokonaisvaltaista tasapainoa planeettaenergioiden sisältäessä elementtejä omissa suhteissaan. Myös monet asiat kuten raha ja henkisyys tai ihmissuhteet on koettu toisistaan erillisinä elämän osa-alueina ja monista asioista on ollut ns. virallisia sekä epävirallisia totuuksia ja esitystapoja. Viime vuosikymmeninä tapahtunut ihmisen rakenteen nopea kehitys on jättänyt myös vanhat henkiset opit auttamatta vanhentuneiksi ja tilalle on noussut kokonaisvaltainen tasapaino joka toteutuu kristalliauran rakkaus-äly-energian kautta. Vastuu elementtien tasapainosta on luovutettu maalle ja kultaisessa energiassa tasapaino toteutuu enemmän silmä-silmästä periaateella suoran syy-seuraussuhteen välityksellä. Molempien vaikuttaessa optimaalisesti rinnakkain tasapaino säilyy kehityksen nopeutuessa mutta kokemukset saavat tietysti uudenlaisen, kultaisen sävyn. <3

Recent Posts
Archive
bottom of page