top of page

koodin pätkää

Ihmisaivomme toimivat hieman kuin kvanttitietokone jota ohjelmoimme altistaessamme itseämme erilaisille vaikutteille. Kun olemme tekemisissä hyvin erilaisen kulttuuritaustan omaavien ihmisten kanssa ja integroimme henkienergian kehoomme tulevat omat ohjelmistomme olettamuksineen selvemmin näkyvillle ja voimme halutessamme päivittää niitä. <3

Recent Posts
Archive
bottom of page