top of page

Ei enää draamaa

Uuden henkienergiajärjestelmän ja väistyvän sielunenergian on joskus vaikea samaistua toisiinsa. Uudessa energiassa ihmiset eivät enää hahmota maailmaa selviytymisen kautta vaan elävät elämäänsä sen mukaan mitä sydämessään tuntevat eli suorittavat elämäntehtäviään. Tulevaisuudessa henki ja keho tulee olemaan täysin yhtä ja vaikka myös henkienergiassa ihmiskokemus perustuu pitkälti fyysisin aistein tunnettuun, näettyyn ja kuultuun niin tunteiden osuus on vähäisempi siinä missä sielunenergiassa ihmisryhmien kehitykseen ja sen ohjaamiseen on oleellisesti kuulunut erilaiset voimakkaita tunnereaktioita herättävät "ihmiskohtalot". <3

Recent Posts
Archive
bottom of page