top of page

Mieletöntä

Historiamme muilla planeetoilla vaikuttaa osaltaan siihen kuinka määritämme itseämme ja kuinka olemme vuorovaikutuksessa muiden kanssa, voimme puhua ns. planetaarisesta mielestä. Joku voi esimerkiksi olla perusluonteeltaan kiltti koska on viettänyt aikaa Plejadeilla, joku toinen hyvin arvosteleva Orion taustansa johdosta, joku voi reagoida salamannopeasti koska on Arcturukselta ja joku toinen voi olla välittömästi valmis nostamaan nyrkit pystyyn vain koska on viettänyt aikaa Marsissa, jne. Edellä mainittujen toimintamallien ilmenemiseen vaikuttaa tietysti se kuinka tasapainoisesti käytämme vasenta ja oikeaa aivopuoliskoamme.

Mielessä on myös usein osia joihin planeettaenergiat eivät vaikuta. Mielen matriisina voidaan hahmottaa tietoisuus joka mahdollistaa koko kokemuksemme. Ns. verhon tietoisen ja tiedostamattoman välillä otimme aikoinaan käyttöön koska se mahdollisti tiedostamattomien, intensiivisten ja moninaisten kokemusten luomisen ja kokemisen. Tämä usein myös monin tavoin nopeuttaa kehitystä eli tasapainon saavuttamista sillä ihmiset voivat hyvin intensiivisesti kokea seuraukset. Myös mieleen liittyy ns. maskuliininen puoli, joka mahdollistaa mielen feminiinistä puolta. Mielen kokemus syntyy kun tuo prosessoidaan intuitiivisesti eli kun tiedostamattoman mielen resurssit mahdollistetaan tietoisesti. Mielikompleksin "sydämenä" voidaan kokea dynaaminen yksilö joka absorpoi, etsii ja haluaa oppia. Mieli voi tulla erilaisista haluista ja tarpeista hyvin kompleksiseksi, näyttelijäksi jolla itsellään on tahto. Jos hallitsemme mentaaliprosessit voimme tietysti esimerkiksi vapauttaa itsemme mielipiteidemme ja ajatustemme luomista rajoituksista. Jokainen voi varmasti tuntea ettei mieli sijaitsekaan pelkästään aivoissa. Esimerkiksi AuraTransformaatiossaTM henkilö vapautuu ns. alemmasta mentaalikehosta sekä astraalikehosta jotka sisältävät maanpäällisten elämien aikana omaksuttuja toimintamalleja. Keho saattaa tietysti aikansa reagoida tietyissä tilanteissa kuten ennenkin, kunnes pikkuhiljaa tottuu henkilön henkitasolla omaksuttuihin toimintamalleihin. <3

Recent Posts
Archive
bottom of page