top of page

Auta ?

Sielunenergiassa monet hyvin tietoiset ihmiset ovat eksyneet omistaessaan elämänsä toisten auttamiseen sillä näin monet ovat tulleet hyväksikäytetyiksi ja sulkeneet itsensä. Tällä hetkellä maanpäällä vallitsee tietysti vielä todellisuus jossa suuri osa avun pyytäjistä ei apua tarvitse, ja ne jotka tarvitsevat eivät sitä pyydä. Yleensä avunannosta kieltäytyminen on paras apu sen sijaan että altistaisi itsensä avunpyytäjän todellisuudelle ja kokemukselle, sillä jokaisen on ensisijaisesti itse kyettävä saamaan oma elämänsä tasapainoon, eikä hakea lohtua kenenkään toisen energiasta. <3

Recent Posts
Archive
bottom of page