luota

August 9, 2018

Tällä hetkellä maapallolla kokemassamme todellisuudessa toimintaympäristömme energiat ovat moneen suuntaan vääristyneitä ja poikkevat aina siitä kuinka tietoiset ihmiset kokevat ihmisyyden merkityksen. Tietoisten ihmisten onkin tärkeää luottaa itseensä eikä antaa muiden hyvin moninaisten, usein itsekkäiden ja selviytymiseen keskittyneiden tai pienen ryhmän etua ajavien toimintamotiivien vaikuttaa itseensä. Tärkeintä on tietysti opettaa lapsia luottamaan itseensä. Lapsilla on aina yleensä meitä vanhempia päivitetympi energia ja jokaisella heillä on omaan järjestelmäänsä kirjoitettu elämäntehtävä joka aina varmasti ylittää useimpien vanhempien käsityskyvyn rajat tavalla tai toisella. <3

 

 

 

Please reload

August 7, 2020

August 7, 2020

August 7, 2020

August 7, 2020

July 17, 2020

July 16, 2020

July 16, 2020

July 16, 2020

July 16, 2020

July 15, 2020

Please reload

Archive
Please reload