top of page

paint

Maan päällä vallitsee todellisuus jossa yksilöiden tietoisuus on usein supistunut oman mielen kautta koettuun todellisuuteen ja tietoisuuden jakautuminen on koskenut myös taustalla vaikuttanutta ns. henkistä hierarkiaa, joka on monin tavoin tukenut tietoisia yksilöitä. Näin tietoisille yksilöille on henkisestä ulottuvuudesta usein annettu hyvin positiivista tietoa, joka helpottaa heidän oloaan maan päällä, mutta ei välttämättä korreloi elinaikanamme koetun hyvin ruman maanpäällisen todellisuuden kanssa. <3

Recent Posts
Archive
bottom of page