läsnä

Uusissa energiajärjestelmissä fyysinen ja henkinen aspekti yhdistyvät yksilön kokemassa todellisuudessa. Näin ihmiset voivat olla henkisen kapasiteettinsa kanssa fyysisesti läsnä ilman aivojen omaksumia uskomuksia. <3

Recent Posts
Archive