top of page

tieteen uskonto

Tieteellä on tietynlaiset skilssit, hyvät loogiset ja rationaaliset taidot. Aiemmin tiede toimi lähinnä filosofian vanavedessä, tuoden konkretiaa sen originaaleihin ideoihin. Sitemmin se on vertaisarviointeineen rakentanut akateemisen norsunluutornin jonne esimerkiksi teologeilla tai taiteilijoilla on harvoin asiaa. Tieteen onkin nyt jo alkaneena kultaisena aikakautena löysättävä kravattiaan ja nähtävä asioita laajemmin tai sen tarkoitus ja tehtävä todella kyseenalaistetaan. <3

Recent Posts
Archive
bottom of page