top of page

Ymmärrys

Mielen rajoitukset hälvenevät kun biologia ja henkienergia ovat tasapainoisesti edustettuna kehossa. Jokaisella on niin halutessaa oikeus ja voima edustaa omaa henkienergiaansa ja -tietoisuuttaan. <3

Recent Posts
Archive
bottom of page