top of page

Rajoilla

Rajalla erilaiset energiat tai uskomukset kohtaavat ja luomaamme todellisuuteen kuuluu rajoja monilla eri tasoilla. Itselleen on hyvä asettaa rajat ja samalla tiedostaa että luomme tulevaisuuden historiaa jossa monet rajat pikkuhiljaa hälvenevät. Vaikka tiedostamattomuus mahdollistaakin kokemustodellisuutemme niin on olemassa kaikkea yhdistävä energia. Ihmisinä omaksumme asioita tehokkaasti kokemuksen kautta joten kohtaamme varmasti tulevaisuudessa paljon erilaisia energioita/kokemuksia jotka eivät rajoja kunnioita. <3

Recent Posts
Archive
bottom of page