top of page

Tietettä

Myös tieteen käsitys asioista muuttuu ja laajenee, Se ei edusta faktoja vaan sen hetkisiä uskomuksia. Vertaisarviontiprosessi varmistaa etteivät sen hetkisistä uskomuksista poikkeavat tutkimukset päädy julkaistaviksi. <3

Recent Posts
Archive
bottom of page