top of page

Ääni

Meillä on ympärillämme suhteellisen turvallinen ympäristö ilmaista omaa itsenäistä energiaamme. Maanpäällä vaikuttaa niin moninaisia energioita että ymmärtääksemme niitä meidän on mielessämmme jaoteltava ne feminiiniseen ja maskuliiniseen, elementteihin tuli, vesi, maa ja ilma, 13 kokemaamme tietoisuusulottuvuuteen sekä planetaarisiin energioihin jotka ovat kokemustodellisuutemme keskiössä. Lisäksi meillä on koettavana erilaiset henkiset ja maanpäälliset ihmissuhteet ja olemme monimuotoisten energioiden vaikutuspiirissä. Eikä meidän edes tarvitse ymmärtää niitä kunhan yhteinen tahtomme on entistä parempi planetaarinen kokemusympäristö. Joka sekin on vain yksi ääni kokonaisuudessa. Hyvää itsenäisyyttä. ❤
Recent Posts
Archive
bottom of page