top of page

Työ

Aiemmin ihmisrakenteeseen liittyi ns. chakroja tai energiakeskuksia jolloin ihmisten oli helpompi erottaa vaikkapa työelämä ja kotielämä toisistaan. Nykyään ihmisillä on vain yksi ja sama elämä joten etenkin nuoremmille sukupolville on aiempaa tärkeämpää esimerkiksi samaistua työnantajan arvoihin, sillä elämän laatua ei voi mitata perinteisillä työn tehokkuuden tai tuottavuuden mittareilla. Nuoret voivatkin olla erittäin tehokkaita tai tehottomia ja onnellisia tai onnettomia, riippuen siitä ovatko he ns. itselleen oikeassa paikassa. 🧡
Comments


Recent Posts
Archive
bottom of page