top of page

Lumi

Tunteet ovat vastuullamme ja toimiessamme hyvin erilaisia toimintamotiiveja omaavien ihmisten kanssa joudumme toistuvasti vaimentamaan omia tunnereaktioitamme jotta että emme reagoisi toimintaympäristölle sopimattomalla tavalla. Tällöin meidän on pakko tietoisesti silloin tällöin käsitellä tiettyjä tunteitamme, sillä ainoastaan tuntemalla ja omaksumalla ne osaksi itseämme näemme mistä ne johtuvat jolloin jäljelle jää myötätunto ja rakkaus itseä kohtaan ja voimme myös niin halutessamme kehittää omaa persoonallisuuttamme. 🔥
Commentaires


Recent Posts
Archive
bottom of page