top of page

Add A Cathy Title

Talous on yksi keino tavoitella ja ilmentää ihmisten senhetkistä arvomaailmaa. Ihmisen arvoista kertoo varmasti se mihin hän rahansa käyttää ja jos arvoissa on jokin globaali trendi siirtyvät myös rahat varmasti sinne. Kuluttajana on tietysti osattava erottaa millaisia arvoja ostopäätöksillään tukee. 💛


Recent Posts
Archive
bottom of page