top of page

Aikakristalli

Fysiikassa kristallilla viitataan kiderakenteeseen joka noudattaa tiettyä säännöllistä molekyylien järjestystä tilassa eli hilassaan. Kristallit ovat ihmiskokemuksestamme käsin hyvin fyysinen ja pysyvä energian muoto. Aikakristalli on fysiikassa suhtellisen uusi käsite jonka siitä Nobel palkittu Frank Wilczek toi 2012 laajemmin tietoisuuteen. Käsitteellä viitataan konseptiin siitä että kristalli toistaa itsensä tilan lisäksi myös ajassa mutta jokin sen ominaisuus muuttuu säännöllisen syklisesti ajan funktiona. Aiemmin olemme termodynaamisessa tasapainossa käsittäneet energian tai rakenneosasten, lähinnä atomien sisäiset liikkeet sattumanvaraisena mutta sen lisäksi materia onkin vakaassa liikkeessä jotakin kohti, mikä antaa varmasti uutta näkökulmaa evoluutiotutkijoille. 💛


Comments


Recent Posts
Archive
bottom of page