top of page

Aivojen käyttöä

Aivomme jakautuvat oikeaan ja vasempaan puoliskoon. Niiden välistä tasapainoa voi ehkä edistää tiedostamalla että intuition ja impulssin tehtävä on tiedottaa älykkyyttä ja rationaalista ajattelua. 💛
Comments


Recent Posts
Archive
bottom of page