top of page

Arkipäivä

Fyysisenä koettu todellisuus on ihmiskokemuksen ydin. Gravitaatiokentän rooli fyysisesti koettavan todellisuuden mahdollistajana on pitkään ollut tieteemme ydinkysymyksiä. Kun havaitsimme että fyysisenä koettu ilmentymä, ns. partikkeli voidaa kuvata matemaattisesti todennäköisyytenä sille että jokin ihmisenä havaittu ominaisuus aktivoituu jossakin tilan paikassa, alkoi pienempien hiukkasten olemassaolon ennustaminen ja metsästys. Sittemmin tuollaisia todennäköisyyksien aktivoitumisia on todistettu hiukkaskiihdyttimissä. Tulevaisuudessa tieteellä herää kysymys tietoisuuden roolista fyysisesti koettavan todellisuuden mahdollistajana. Tarkoitus ei ole kasvattaa tietoisuutta niin että kaikki materia häviää sen alkulähteille mutta jossain vaiheessa kehitystä tulee fyysisen todellisuuden muokkaamisesta tietoisuuden avulla ehkä myös osa kokemustodellisuutta. Maapallolla on aina vieraillut tietoisia yksilöitä jotka ovat sitä tehneet ja raamatun kertomuksissa siten myös kehonsa "ylösnousseet" mutta arkipäivää se lienee aikaisintaan satojen tuhansien vuosien kuluttua. Riippuu siitä mitä kukin omassa tietoisuudessaan aikoo, haluaa tai sallii. <3
Comments


Recent Posts
Archive
bottom of page