top of page

Henki

Voimme hahmottaa kaiken liikkeessä olevana energiana. Universumissa toimitaan yleisesti ns. henkienergian alaisuudessa, jonka sisällä maapallolla tapahtuvaan kehitykseen liittyi sielunenergia. Sen alaisuudessa erilaisen energiarakenteen omaavat yksilöt kehittyivät toistensa kanssa vuorovaikutuksessa. Nyt sielunenergia väistyy mikä avaa uudenlaisen vapauden ja näemme laajemmin eli meidän tulee henkilökohtaisen energiamme lisäksi hallita globaalia tasapainoa. 💛
Comments


Recent Posts
Archive
bottom of page