top of page

Kehitys

Maanpäällisessä kokemustodellisuudessa ihmiset kokevat voimakkaan katalyytin vääjäämättömälle muutokselle ja kehitykselle. Jos kehitys on nopeaa se saa monet dissosioitumaan mielen tasolla, jopa haikailemaan vanhaan. Koska muutos ja esimerkiksi teknologinen kehitys pohjautuu paljon mielen toimintaan voi kehitys tapahtua vain hitaasti. Jos henki yhtä-äkkiä integroituisi täysin fyysisen materian kanssa jäisi jäljelle vain kaiken puhdas olemassaolo ja meistäkin tulisi palavia pensaita. ❤
Comments


Recent Posts
Archive
bottom of page